Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Bernstein performs Gershwin

Οι μουσουργοί του νέου κόσμου έχουν επανειλημμένως χαρακτηρισθεί από τους αρτηριοσκληρωτικούς ως "απλοϊκοί".Εαν ο Gershwin χαρακτηρισθεί ... απλοϊκός τότε και ο Khashaturian -μουσικός αντίποδας του Gershwin- πρέπει να χαρακτηρισθεί απλοϊκός επίσης.Τελικά μερικοί δεν αλλάζουν με τίποτε...
Εδώ