Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Nikon D90 - Nikkor 180mmED/f2.8 flowers