Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Διάδοση κύματος (αρνητική κατεύθυνση)

Απλή παρουσίαση, καθαρά διευκρινιστικός ο σκοπός...
αν και ΔΕΝ ακολουθείται η πεπατημένη οδός!