Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

NGC2024 the Horse

Mount:EQ6
Camera:QHY8
Telescope:Astrotech Apo-65Q
Filter: Baader UHC-S
Exposure:120min
Guiding system:Meade DSI color- SW80ED / PHD
Software:Nebulosity/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa Hellas
Date:21-01-2012
Τεχνική απομίμησης HDR

2 σχόλια:

  1. Τελικά κάνει σπουδαία δουλειά το Astrotech, όταν αποφασίσεις να το στείλεις, αν και όποτε, να μου πεις. Ωραία χρώματα. Καλημέρα.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή