Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Εθνικό δημόσιο Χρέος

Να ρίχνετε που και που καμμιά ματιά
για να βλέπετε τί μας έβαλαν να χρωστάμε κατ'άτομο και κατά οικογένεια...