Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Moon 2006


Nikon D70s - Skywatcher 200mmf5 Newtonian