Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

M8 the core - M17

Μετά από αναδαψίλευση των περασμένων.
Είναι σίγουρα με την Atik16ic και με φίλτρο Baader Ha 45nm.
Με ποιό τηλεσκόπιο δε θυμάμαι.
Μάλλον με κάποιο κατοπτρικό 200/800...
23 λήψεις των 120 sec.
Iris και Photoshop PS6...