Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

M51 IR filter


Mount:HEQ5 Skyscan
Camera:Atik 16HR 
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Exposure: IR 140min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa - Hellas
Date: 2-5-2012
Αντε σιγά-σιγά να ξεκινάμε...