Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Let me roll it


You Gave Me Something, I Understand,
You Gave Me Loving In The Palm Of My Hand
I Can't Tell You How I Feel
My Heart Is Like A Wheel
Let Me Roll It
Let Me Roll It To You
Let Me Roll It
Let Me Toll It To You

I Want To Tell You
And Now's The Time
I Want To Tell You That
You're Going To Be Mine
 LET ME ROLL IT