Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Φαινόμενο DOPPLER-Φυσική Γ' λυκείου (ΙΙ)

Ακίνητος παρατηρητής- ακίνητη πηγή- κινούμενη ανακλαστική επιφάνεια
Εξ απαλών ονύχων προσέγγιση, χωρίς να εμφανίζετται η έννοια του μήκους κύματος
(μήπως και τα καταφέρει κανένας υποψήφιος).
Δεν είναι πάντως λύση που θα παρουσίαζα σε εργασία για το φαινόμενο Doppler...
_________________________________________________

Ακίνητος παρατηρητής- κινούμενη πηγή- κινούμενη ανακλαστική επιφάνεια

_____________________________________________
Κινούμενος παρατηρητής-κινούμενη πηγή- κινούμενη ανακλαστική επιφάνεια