Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Φαινόμενο DOPPLER- Φυσική Γ΄ λυκείου

Οταν θελήσετε να τα ξεμπλέξετε, αφού τα μπλέξατε που τα μπλέξατε...