Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Στάσιμο κύμα, έναρξη με δεσμό.

THERION,Vovin, The rise of  Sodom and Gomorra