Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

IC5146 cocoon nebula


Mount:HEQ5 pro
Camera:Atik 16HR
Lens:Nikkor 80-200mm ED2.8 @f/4
Focal lenght:200mm
Handmade filter wheel
Ha[ 13nm] R/G/B[Astronomik]
Exposure:120minHa 40minR 40minG 40minB
Guiding system:PHD/Meade DSI color/400mm lens
Software:Iris/MaximDL/Photoshop
Olympos observatory
Platamon/Pieria Greece
Date:24-7-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου