Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Συρρίκνωση διογκωμένου αστέρα - 1


Πολλές φορές εμφανίζεται ένας διογκωμένος αστέρας, λόγω της φωτεινότητάς του σε συνδυασμό με τον μεγάλο χρόνο των λήψεων.Μπορεί άραγε να διορθωθεί αυτό ώστε να πάψει να "καταπιέζει" την εικόνα?
Μα φυσικά ΝΑΙ.
Ανοίγω την πρόσφατη φωτό του Αντάρη με το Photoshop.
Eliptical marquee, feather 5px και με το shift πατημένο
επισημαινω μια κυκλική περιοχή
την οποία και μετακινώ ωστε να κεντραριστεί στον αστέρα.
Layer>New>Layer via copy
Αποεπισημαίνω το background στα layers
για να εστιάσω την προσοχή μου στο layer1( copy).
Select>Color range>OK
Select>Modify>Expand>OK
Filter>Other>Minimum>OK
Επισημαίνω το background στα layers και έχω την τελική εικόνα έτοιμη
Layer>Merge down
Ctll-D (για να εξαφανιστεί η επιλογή!)
και τελείωσα.-
Προτείνω να πειραματιστείτε με τις τιμές των feather-Expand-Minimum
ώστε να βελτιστοποιηθεί το εκάστοτε αποτέλεσμα.