Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Στα δύσκολα

καλούμε τους πολεμιστές-προγόνους μας να μας βοηθήσουν
γιατί αυτή τη στιγμή
είμαστε ο μοναδικός λόγος
για τον οποίο υπήρξανε.