Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ενα νόμισμα μία ιστορία
Scanner: EPSON 4490 perfection/4800 dpi