Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Βόλος, λίγο πριν την καταιγίδα
Φωτογραφημένος από την Μακρινίτσα Πηλίου.