Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Κύλιση χωρίς ολίσθηση σφαίρας επί τεταρτοκυκλίου

Επειδή κυκλοφορούν διάφορες εντελώς λανθασμένες προτάσεις.-