Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ενδιαφέρον πόνημα.
Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, συστήνεται δε ανεπιφύλακτα για παιδιά από 12 εως 112 ετών.