Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Αντί για τα άχρηστα αντίβαρα

φορτώστε κάτι χρήσιμο στον άξονα
και κατόπιν ζυγίστε προσεκτικά!!!