Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

NGC7000 Pelican region


Mount:EQ5skyscan
Camera:Canon 350D Baader Ir filter
Scope:Skywatcher 80ed
Filter:None
Focal lenght:600mm
Exposure:12X410sec
Iso:400
Guiding system:PHD/Meade DSI I color Paragon 400mm f6.3
Software:IRIS / Photoshop
Olympos observatory
Platamon-Pieria Greece
Date:12-7-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου