Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Σαββατόβραδο ήτανε και τότε...


Τίς πρόλαβε τον Κύριο οίδε...