Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η πύλη των λεόντων


Είθιστο να την διαβαίνουν λέοντες...