Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Η Δύναμή μας

θα γίνει ο Εφιάλτης του.
Γιατί κάποιες φορές Δεν υπάρχει χώρος να επιβιώσουν και οι δύο.-