Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Συντελεστής αυτεπαγωγής καλωδίου συνεχούς ρεύματος


Εξοπλισμός μετρήσεων
Καλώδιο συνεχούς ρεύματος μήκους 170cm
Φερίτης απόπνιξης 2Χ2Χ3cm
LCR γέφυρα: DM4070

Μετρήσεις
1)Το καλώδιο χωρίς τον φερίτη και σε μορφή ενός βρόγχου L=2.6μH
2)Το καλώδιο χωρίς τον φερίτη σε μορφή ενός βρόγχου με 5 σπείρες σ'ενα άκρο του.
Το ωφέλιμο μήκος του περιορίζεται στα 120cm. L=3.6μH
3)Οι 5 σπείρες εχουν περαστεί μέσα απο τον φερίτη.
Η αυτεπαγωγή αυξάνεται εντυπωσιακά στα 9.3μΗ.

Συμπέρασμα
Μία πολύ απλή κίνηση που θα βοηθήσει όσους τροφοδοτούν τις CCD κάμερες από τροφοδοτικά των 220V ή/και φωτογραφίζουν από περιοχές με αυξημένο ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο.
Προτείνεται και σε όσους τροφοδοτούν από μπαταρίες!
Μερικές φορές απλές λύσεις μας γλυτώνουν από εκατοντάδες ευρώ...