Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Στις γειτονιές του Pacman


Mount:HEQ5 Skyscan
Camera:Atik 16HR 
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Filter:Baader Ha 8nm 2"
Exposure: 120min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa - Hellas
Date: 20  -11-2011

Μία γρήγορη επίσκεψη πριν χαλάσει ο καιρός.Περισσότερο για να δω τη συμπεριφορά του συστήματος σε περιοχές κοντά στον Πολικό...