Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

M52 NGC7635


Mount:EQ6 Skyscan
Camera:Atik 16HR 
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Filter:Baader Ha/Sii/Oiii 8nm 2"
Exposure: 3X32X8min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Olympus observatory
Platamon Pierias - Hellas
Date:   -7-2011
No bias/darks/flats
Cosmetic correction only.
--------------------------
Τί; δεν σας αρέσουν τα spikes;
Εντάξει, εμένα πάλι δεν μου αρέσουν οι μπάμιες.
--------------------------
Καταραμένη ψύξη
καταραμένο φεγγάρι
καταραμένες μπύρες...