Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ροπή αδρανείας Icm κοίλης σφαίρας