Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Φαινόμενο DOPPLER - τί μετρά ο παρατηρητής (Ι)