Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Ο κόσμος της επιστήμης

Κοντά μισόν αιώνα , ταπεινός τροφοσυλλέκτης

με το ίδιο πάντα χαμόγελο και δέος θαυμαστής σου...