Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Γιατί επανεστιάζουμε;

όταν τοποθετούμε ένα φίλτρο ή αλλάζουμε κάποιο ήδη υπάρχον ;