Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Τελευταίες δοκιμές /Μ42

Μια λήψη με την Canon 450D unmod ISO200 υπό το φεγγαρόφως