Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

NGC2264


17X6min
Atik 16 HR
Nikkor 80-200 ED
13nmHa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου